UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU
Search Search

EMİRNAMELER

Karar sayısı: H(K-I) 1136-2016

CANNABİS OİL İSİMLİ İLACA İLAÇ KURULU VE BAKANLAR KURULU ONAYI ŞARTIYLA İTHAL, TASARRUF VE KULLANIM İZNİ VERİLMESİ

 
(Önerge No: 1887/2016)
(S.B)


Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Uzman Onkologların uygun göreceği kanser türlerinde doktor tarafından önerilen dozda “cannabis oil” ilacının İlaç Kurulu’nun da onayı ile “Uyuşturucu Maddeler ile İlgili Yasaları Tadil Eden ve Düzenleyen Yasa” nın 6.maddesi uyarınca, hastalara doktor kontrolünde uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı’na ithal, tasarruf ve kullanım izni verilmesine karar verdi. 

06.10.2016

Back To Top