UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU
Search Search

PROTOKOLLER

BASINLA MUTABAKAT

Çocuk ve genç yaşta uyuşturucu suçuna itilen veya madde bağımlılığı sorunu yaşayan bireylerle ilgili haberlerde “Onları damgalayarak, dışlayarak, suçlayarak ötekileştirme ve toplum dışına itme yerine; suçları önleyici çabalara destek vermeye, suça itilen çocukları ve gençleri anlamayı ve tedavi ederek topluma kazandırmayı” amaç edinen Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu,  bu amaçla  medya örgütleri ile bir araya gelmiştir.

 

Tam bir görüş birliğine varılması üzerine “Uyuşturucu İle Mücadele Konusunda Medya Mutabakatı” hazırlanmış ve 29 Ocak 2016 tarihinde imzalanmıştır.

 

Mutabakata Medya Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, Yayın Yüksek Kurulu Başkanı İlkay Diren, Basın Konseyi Başkanı Doç. Dr. Şule Aker, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı İzzet Volkan ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti İkinci Başkanı Ali Hançerli imza koymuştur.

 

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KONUSUNDA 

MEDYA MUTABAKATI

 

Ülkemizde, uyuşturucuyla ilişkili suçlara itilen veya bir şekilde suça bulaşan gençlerimizin sayısında son yıllarda ciddi bir artış söz konusudur. Uyuşturucu suçları ve madde bağımlılığıyla etkin mücadelede medyaya da önemli görevler düşmektedir.

 

Ülkemizde, çocuk ve genç yaşta uyuşturucu suçuna itilen veya madde bağımlılığı sorunu yaşayan bireylerle ilgili haberlerde onları damgalamaktan, dışlamaktan, suçlayarak ötekileştirmekten ve toplum dışına itmek tenkaçınmamız gerekmektedir. Medya mensupları suçları önleyici çabalara destek vermeli, suça itilen çocukları ve gençleri anlamaya çalışmalı ve onların tedavi edilerek topluma kazandırılmalarına yardımcı olmalıdır.

 

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun girişimiyle oluşturulan bu mutabakat metni, medyanın, uyuşturucu ve madde bağımlılığı konularındaki haberlerine ışık tutmak ve yol göstermek için hazırlanmıştır.

 

 1. Haberlerde, çocuk yaştaki uyuşturucu suçu zanlılarının veya madde bağımlılığı yaşayan çocuk, genç ve  yetişkin bireylerin açık isimlerinin, fotoğraflarının ve adres bilgilerinin belirtilmesi doğru değildir.  Evrensel  gazetecilik meslek ilkeleri, zanlı ya da mağdur konumundaki çocukların, genç ve yetişkin bireylerin                            korunmasını öngörmektedir.

2. Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilişkili haberlerde “masuniyet karinesi” ne uyulması gerekmektedir. KKTC Anayasası’nın 18’inci maddesinde de açıkça belirtildiği gibi, “Bir suçtan sanık herkes, suçluluğu yasaya uygun olarak ispat edilinceye kadar suçsuz sayılır.”

3. Çocuk yaştaki bireylerin “kabahatli” ya da “suçlu” olarak tanımlanması, bu kişilerin rehabilite edilerek topluma kazandırılmasını güçleştirmektedir.

4. Uyuşturucu ve madde bağımlılığını konu alan haberlerde, bilgi verme işlevinin boyutlarını aşacak ve özendirici bir nitelik kazanacak şekilde detaylar vermekten kaçınmak gerekir. Örneğin, hangi tür uyuşturucunun nasıl kullanıldığını gösteren görüntüler ve fotoğraflar yayımlamak doğru değildir. 

5. Uyuşturucuyla ve madde bağımlılığıyla mücadelede sadece suçlara odaklanmak, çözümü de zorlaştırmaktadır. Bu nedenle medya, suçu ve uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşmasını önleyici çabalara, kampanyalara destek vermelidir. Ayrıca medya özellikle çocuk ve gençleri doğru ve etik ilkelere uygun biçimde bilgilendirme ve yönlendirme işlevini eksiksiz yerine getirmelidir.

6. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda çocukları, gençleri ve aileleri bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik kamu spotları hazırlanmalı ve bu spotlar kamusal ve özel televizyonlarda ücretsiz olarak yayımlanmalıdır.


Mutabakata İmza koyanlar:

 Hasan KARAOKÇU                                          Prof. Dr. Süleyman İRVAN

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu                Medya Etik Kurulu

                                                               

 İlkay DİREN                                                        Doç. Dr. Şule L. AKER      

KKTC Yayın Yüksek Kurulu                              KKTC Basın Konseyi   

                                                               

 İzzet VOLKAN                                                 Ali HANÇERLİ

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği                          Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti


Lefkoşa Türk Birliği (LTB)  ile İşbirliği Protokolü

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

 

Protokol ile LTB ile Komisyonumuzun ortak etkinlikler düzenlemesi yanında,  belediye sağlık ve zabıta ekiplerinin eğitilmesi ve belediye bünyesinde bu konuda bir danışmanlık biriminin kurulmasını hedeflenmektedir.

 

Barolar Birliği İle İşbirliği Protokolü

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu çalışmalarına büyük katkı sağlayacağına inandığı Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile de “Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Protokolü” imzalamıştır.

 

Protokol, Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından desteklenen “Kum Zambakları Projesi” çerçevesinde 1 Temmuz’da düzenlenen “Uyuşturucuya Karşı Mücadele Eğitimi”nin yer aldığı  The Arkın Colony Otel’de  imzalanmıştır.

 

Protokol,  “Yasa Çalışmaları; Eğitim Faaliyetleri; Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti; Sosyal Aktivite Merkezi Çalışmaları; Toplumda Farkındalık Yaratacak Etkinlik ve/veya Organizasyon Faaliyetlerini” kapsamaktadır.


 

 

Back To Top