UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU
Search Search

KOMİTELER

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu 18 Kasım 2014 itibariyle düzenli olarak toplantılar yapmaya başladıktan sonra yukarıdaki hedeflere ulaşabilmek amacıyla aşağıdaki alt komiteleri kurmuştur.

 Yasa Çalışmaları Komitesi

“Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına DairYasa Önerisi”  Cumhuriyet  Meclisi’nin 26  Kasım 2015 tarihli oturumunda  bütün partilerin oybirliği ile onaylanmıştır. Gerekli tüzüklerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

 

Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasa Önerisi”  Cumhuriyet Meclisi’nin 21 Mart 2016 tarihli oturumunda görüşülerek oybirliği ile onaylanmıştır.

 

“Mevcut Alkollü İçkiler Yasası’”nda 18 Yaşından küçüklere alkol satışı yasak olmasına karşın, 18 yaşından küçüklerin bar, disko ve benzeri mekanlara girişini engelleyen herhangi bir düzenleme olmaması nedeniyle“18 yaşından küçüklerin disco, bar ve kafe bar gibi eğlence mekanlarına girmesini engeleyecek” bir yasa değişikliği önerisi hazırlamıştır. Bu değişiklik önerisi halen Hukuk Komitesi’ndedir.

 

Gündemimizde Olan Yasalar

 

Komisyonumuz, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal başarıyı sağlamayı amaçlayan aşağıda belirtilen yasa önerisi ve yasa değişikliklerinin en kısa sürede hayata geçirilmesini hedeflemektedir.

 

“Teknik Takip Yasası”

Polisin yasal alt yapı olarak güçlendirilmesine ilişkin olarak;  “Sicil Affı  veya mevcut Sicil Yasası”nda değişiklik.

Genç ve çocuk suçlulara yönelik olarak; “Muhbir veya Gizli Görevli kullanımı ve ödüllendirme Yasası.”, “Etkin Pişmanlık Yasası.”, “Kontrollü Teslimat Yasası.”

Organize Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı ile ilgili olarak; “Fasıl 154 Ceza Değişiklik Yasası”,

“Muhaceret Yasası”’nda değiliklik.

dedir.omitesi'itededir.lmadığı”esi

cıyla aşağıdaki alt komiteleri kurmuştur.

 

Bilimsel Çalışma ve Eğitim Komitesi

“Talep Azaltımı, Önleme, Tedavi ve Rehabilitasyon” başlıklarıyla çalışmalarını yürütmektedir.

 

Eğitim Programı Çalışma Grubu:Okullarda madde kullanımı konusunda verilmesi düşünülen eğitim programını hazırlamak  yanında; gençler, aileler ve topluma yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarında kullanılacak materyallerin hazırlanması için Bilimsel Çalışma ve  Eğitim Komitesi altında Eğitim Programı Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

 

Eğitim programları aşağıda belirtilen eğitim alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

 

KIŞISEL VE SOSYAL BECERILERI GELIŞTIRME KILAVUZU: Prof. Dr. Mehmet Çakıcı başkanlığında, Yrd.Doç.Dr. Asuman Bolkan ve  Psk.Danışman Aysel Çeliktaşlılar’dan oluşan Lise Çalışma Gurubu, 9’ncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerine yönelik olarak müfredata girecek bir eğitim programı hazırlamışdır. Öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin yer aldığı bu klavuz kitapta eğitimcilerin öğrencileri adım adım nasıl eğitecekleri yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde rehber öğretmenler için hazırlanan bu klavuz 22.09.2016 tarihinde verilen hizmetiçi eğitimle  hayata geçirilmişdir ve eğitimler devam etmektedir.

 

BİLİNÇLİ YAŞAM EĞİTİM PROGRAMI:

Ortaokul ve ilkokullarda öğrencilerin yaşam becerileri eğitim programlarının hayata geçirilmesi yönünde oluşturulan Çalışma Grubu ise,  bir dizi toplantılar gerçekleştirmiş ve  “Bilinçli Yaşam Eğitim Programı” konusunda bir taslak çalışma hazırlamıştır. Yeni dönemde ilkokul ve ortaokullara yönelik eğitim programının tamamlanarak hayata geçirilmesi  hedeflenmektedir.

 

AİLE EĞİTİM PROGRAMI

Ailelere hem ebeveynlik hem de çocuk bakım eğitimiyle ilgili bilgileri kazandırarak çocukların eğitiminde aile ayağını güçlendirmek amacıyla Prof Dr. Mehmet Çakıcı tarafından hazırlanmıştır. Aile Eğitim Programı’nın hayata geçirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

 

Back To Top